www.Buy-Electronics.net | สั่งซื้อสินค้าง่ายๆ

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ริช เทรด แอนด์ เบสท์ ซัพพลาย
720-2-58094-3
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
บริษัท ริช เทรด แอนด์ เบสท์ ซัพพลาย
865-0-40482-8
ออมทรัพย์